декорация на салати и ордьоври

Яйчени пиленцаКой може да се яви на изпит и да получи сертификат? На изпит в образователен център Давитоз по професия ГОТВАЧ за получаване на удостоверение за квали- фикация може да се яви всеки желаещ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *